Stropné chladenie alebo klimatizácia

31. Október 2013

Stropné chladenie alebo klimatizácia?

Stropné chladenie - schémaSo stále rastúcimi nárokmi na vnútorné prostredie budov, bytov, kancelárií, či iných priestorov, a taktiež čoraz častejšie vnímanou zmenou globálneho otepľovania, sa do popredia dostáva otázka ako a čím dosiahnuť tepelnú pohodu. V súčasnosti je na trhu veľké množstvo výrobkov a celých systémových riešení, ktoré sú schopné zabezpečiť v horúcich letných mesiacoch príjemné prostredie či už u nás doma, v kanceláriách, učebniach, úradoch, obchodoch, či iných verejných budovách s vysokými nárokmi na klímu.

Z hľadiska odvádzania tepla z miestnosti rozlišujeme dva základné riešenia: stropné chladenie a klimatizácia. Oba systémy vyžadujú k svojej činnosti zdroj chladu, ktorý je umiestnený samostatne, alebo integrovaný v klimatizačnej jednotke. Pri novostavbách a rekonštrukciách objektov so systémom stropného chladenia/klimatizácie je potrebné navrhnúť aj komplexné riešenie zabezpečenia výmeny vzduchu, vyplývajúcich z hygienických požiadaviek človeka, nakoľko štandardný systém vetrania oknami nie je možné použiť – riziko kondenzácie vodnej pary v miestnosti, ktorá vzniká pri strete chladného vzduchu v miestnosti s ohriatym vzduchom zvonku, a následný možný vznik plesní.
Klimatizačné zariadenie

Klimatizácia

Klimatizačné zariadenie sa skladá z vonkajšej a vnútornej jednotky (delená klimatizácia typu SPLIT) alebo obe jednotky tvoria jeden celok (mobilná klimatizácia).
Vonkajšia časť klimatizačnej jednotky pozostáva zo základných častí ako je ventilátor, kompresor a výmenník tepla. Vnútorná časť klimatizačnej jednotky je tvorená menším ventilátorom, výmenníkom a vzduchovým/prachovým filtrom. Obe jednotky sú prepojené rúrkami, v ktorých je chladivo. Klimatizačné zariadenie teda v hrubých rysoch pracuje na podobnom princípe ako chladnička, kde vnútorná jednotka odoberá teplo z miestnosti, čím ju ochladzuje a prostredníctvom špeciálnej zmesi odovzdáva do vonkajšej jednotky, ktorá je umiestnená obyčajne na fasáde domu a pod.

Výhody delenej klimatizácie:

Nevýhody delenej klimatizácie:

Nevýhody mobilnej klimatizácie:

V priestoroch, ktoré sú v letných mesiacoch chladené klimatizáciou sa však stretávame s nepríjemným prúdením chladného vzduchu. Veľký rozdiel teplôt, vlhkosť, silné prúdenie, vírenie prachu v miestnosti, vlhkosť a fakt, že prevádzkovatelia nie vždy dodržiavajú pravidelnosť výmeny filtrov v klimatizačných jednotkách (náklady na výmenu), má za následok nepriaznivý vplyv na ľudský organizmus v podobe prechladnutia, u citlivejších osôb aj zápaly stredného ucha, očných spojiviek, bolesti kĺbov, stuhnutá šija a pod.. Zanesený a neudržiavaný filter je taktiež ideálnou pôdou pre množenie mikroorganizmov, húb, plesní a ich následné šírenie do okolia. Nutnou podmienkou správnej funkcie klimatizácie je teda pravidelný servis a výmena filtrov.

Stropné chladenie

Systém stropného chladenia pozostáva z množstva tenkých rúrok umiestnených v strope, rozvodného potrubia a zdroja ochladzovanej vody, ktorým môže byť buď chladiace zariadenie alebo voda zo studne. V princípe ochladzovanie miestnosti prebieha tak, že voda s teplotou nižšou o cca 3-4 ºC od teploty vzduchu v miestnosti (t.j. pri požadovanej teplote miestnosti 20 ºC voda o teplote cca 16 ºC) prechádza sieťou rúrok a tým odoberá teplo z miestnosti a odvádza ho preč. Voda, ako chladiace médium, má vyššiu tepelnú kapacitu ako vzduch, takže systém stropného chladenia oproti klimatizácii pracuje efektívnejšie. Zároveň nedochádza ku vzniku nežiaducej kondenzácie vodných pár – menší rozdiel teplôt medzi vodou a vzduchom (vzdušná vlhkosť sa pri kontakte s výrazne chladným povrchom výmenníka klimatizácie zráža a vzniká kvapalina – kondenzát. Táto premena prebieha v klimatizácii nevyhnutne a predstavuje trvalú stratu energie v rozmedzí 20 – 30%.).
Z konštrukčného hľadiska sú rúrky umiestnené v strope niekoľkými spôsobmi:

Zdroj chladu – prívod studenej vody – je možné riešiť buď chladiacim zariadením (tepelné čerpadlo) alebo využívaním studňovej vody. Tepelné čerpadlo pripravuje požadovanú teplotu vody priamo na výstupe z čerpadla do systému. Pri využívaní studňovej vody sa voda zo studne čerpá prostredníctvom studňového čerpadla, prechádza filtrom a výmenníkom, ktorý ochladzuje vodu pre systém chladiacich rúrok. Teplota vody v studni je cca 10 – 12 ºC. Požadovaná teplota chladiacej kvapaliny sa dosiahne primiešaním teplej vody (z kotla, solárneho systému a pod.).

Výhody stropného chladenia:

Nevýhody stropného chladenia:

 

Napíšte nám
Ohodnoťte nás