Novinky

Internetový termostat SALUS iT500

29.1.2014 Termostat SALUS iT500 riadený mobilom:
- termostat je ovládaný cez internet prostredníctvom počítača alebo mobilu (smartphonu)
- ovláda vaše vykurovanie a teplú vodu cez internet
- Váš počítač a telefón sú pripojené k systému existujúceho širokopásmového pripojenia (routera)
- stabilná interná bezdrôtová komunikácia je zabezpečená bezdrôtovým prenosom na frekvencii 868MHz
- interný bezdrôtový systém umožňuje jednoduchú inštaláciu termostatu na vhodne zvolené miesto
- ide o veľmi energeticky úsporný a bezpečný systém  
3 varianty nastavenia:
1. jeden obeh ÚK – 1 zóna
2. dva obehy ÚK – 2 zóny (potrebné čidlo iT300 pre druhý vykurovací okruh)
3. jeden obeh ÚK + jeden obeh TÚV Návod na inštaláciu a obsluhu získate tu. Cena sady 264 Eur bez DPH (316,80 Eur s DPH).  
Brána iTG500
Brána iTG500 je pripojená cez krátky kábel k vášmu routeru – internetovému pripojeniu. Brána zaisťuje prístup cez internet a ovláda Váš vykurovací systém. Rozmery 90mm x 40mm x 25mm.
Termostat iT500
Tento izbový termostat môže nahradiť tiež Váš súčasný termostat. V závislosti na konfigurácii Vášho systému môžete použiť túto jednotku k riadeniu teploty v jednej alebo dvoch vykurovacích zónach* Vášho domu alebo k riadeniu vykurovania a teplej vody. Rozmery 125mm x 90mm x 25mm. * k dvom vykurovacím zónam je nutné dokúpiť bezdrôtové čidlo iT300.
Prijímač iT500RX
Jedná sa o bezdrôtový prijímač, ktorý je pripojený ku kotlu a umožňuje tak umiestnenie termostatu iT500 na Vami zvolené miesto. Rozmery 150mm x 100mm x 35mm. *Bezdrôtové čidlo iT300
Je potrebné v prípade, pokiaľ požadujete ovládať teplotu v dvoch vykurovacích miestach Vášho domu (zónach). Dve vykurovacie zóny Vám umožnia presnejšiu reguláciu teploty a komfortu vo Vašom dome, zlepšujú zároveň energetickou účinnosť v dome.

Stropné chladenie alebo klimatizácia

31.10.2013 Stropné chladenie alebo klimatizácia?
So stále rastúcimi nárokmi na vnútorné prostredie budov, bytov, kancelárií, či iných priestorov, a taktiež čoraz častejšie vnímanou zmenou globálneho otepľovania, sa do popredia dostáva otázka ako a čím dosiahnuť tepelnú pohodu. V súčasnosti je na trhu veľké množstvo výrobkov a celých systémových riešení, ktoré sú schopné zabezpečiť v horúcich letných mesiacoch príjemné prostredie či už u nás doma, v kanceláriách, učebniach, úradoch, obchodoch, či iných verejných budovách s vysokými nárokmi na klímu.
Z hľadiska odvádzania tepla z miestnosti rozlišujeme dva základné riešenia: stropné chladenie a klimatizácia. Oba systémy vyžadujú k svojej činnosti zdroj chladu, ktorý je umiestnený samostatne, alebo integrovaný v klimatizačnej jednotke. Pri novostavbách a rekonštrukciách objektov so systémom stropného chladenia/klimatizácie je potrebné navrhnúť aj komplexné riešenie zabezpečenia výmeny vzduchu, vyplývajúcich z hygienických požiadaviek človeka, nakoľko štandardný systém vetrania oknami nie je možné použiť – riziko kondenzácie vodnej pary v miestnosti, ktorá vzniká pri strete chladného vzduchu v miestnosti s ohriatym vzduchom zvonku, a následný možný vznik plesní.
Klimatizačné zariadenie Klimatizácia
Klimatizačné zariadenie sa skladá z vonkajšej a vnútornej jednotky (delená klimatizácia typu SPLIT) alebo obe jednotky tvoria jeden celok (mobilná klimatizácia).
Vonkajšia časť klimatizačnej jednotky pozostáva zo základných častí ako je ventilátor, kompresor a výmenník tepla. Vnútorná časť klimatizačnej jednotky je tvorená menším ventilátorom, výmenníkom a vzduchovým/prachovým filtrom. Obe jednotky sú prepojené rúrkami, v ktorých je chladivo. Klimatizačné zariadenie teda v hrubých rysoch pracuje na podobnom princípe ako chladnička, kde vnútorná jednotka odoberá teplo z miestnosti, čím ju ochladzuje a prostredníctvom špeciálnej zmesi odovzdáva do vonkajšej jednotky, ktorá je umiestnená obyčajne na fasáde domu a pod.
Výhody delenej klimatizácie: vysoký výkon,
rýchle vychladenie,
pomerne malé nároky na zabudovanie do stavby,
jednotky môžu obsahovať aj prachové filtre, ionizátor vzduchu a pod.,
niektoré jednotky umožňujú aj funkciu vykurovania (temperovania) miestnosti s obmedzeným výkonom. Nevýhody delenej klimatizácie: vyššia investícia (záleží od prevedenia a ponúkaných funkcií klimatizačného zariadenia),
vyššie prúdenie vzduchu a riziká s ním spojené.
Výhody mobilnej klimatizácie:
nižšia počiatočná investícia oproti delenej klimatizácii,
minimálne nároky na inštaláciu,
kompaktné zariadenie. Nevýhody mobilnej klimatizácie: relatívne hlučné zariadenie – nevhodné pre dlhodobú prevádzku, vhodné skôr ako dočasné riešenie,
relatívne nízky výkon a nižšia účinnosť oproti delenej klimatizácii (až o 40%),
vysoká spotreba elektrickej energie (oproti delenej klimatizácii o viac ako polovicu),
problematický odvod ohriateho vzduchu (nutné doriešiť inštalovaním odvodnej rúry s výstupom von z objektu, čím prestáva byť mobilná klimatizácia skutočne mobilnou),
vyššie prúdenie vzduchu a riziká s ním spojené. V priestoroch, ktoré sú v letných mesiacoch chladené klimatizáciou sa však stretávame s nepríjemným prúdením chladného vzduchu. Veľký rozdiel teplôt, vlhkosť, silné prúdenie, vírenie prachu v miestnosti, vlhkosť a fakt, že prevádzkovatelia nie vždy dodržiavajú pravidelnosť výmeny filtrov v klimatizačných jednotkách (náklady na výmenu), má za následok nepriaznivý vplyv na ľudský organizmus v podobe prechladnutia, u citlivejších osôb aj zápaly stredného ucha, očných spojiviek, bolesti kĺbov, stuhnutá šija a pod.. Zanesený a neudržiavaný filter je taktiež ideálnou pôdou pre množenie mikroorganizmov, húb, plesní a ich následné šírenie do okolia. Nutnou podmienkou správnej funkcie klimatizácie je teda pravidelný servis a výmena filtrov. Stropné chladenie
Systém stropného chladenia pozostáva z množstva tenkých rúrok umiestnených v strope, rozvodného potrubia a zdroja ochladzovanej vody, ktorým môže byť buď chladiace zariadenie alebo voda zo studne. V princípe ochladzovanie miestnosti prebieha tak, že voda s teplotou nižšou o cca 3-4 ºC od teploty vzduchu v miestnosti (t.j. pri požadovanej teplote miestnosti 20 ºC voda o teplote cca 16 ºC) prechádza sieťou rúrok a tým odoberá teplo z miestnosti a odvádza ho preč. Voda, ako chladiace médium, má vyššiu tepelnú kapacitu ako vzduch, takže systém stropného chladenia oproti klimatizácii pracuje efektívnejšie. Zároveň nedochádza ku vzniku nežiaducej kondenzácie vodných pár – menší rozdiel teplôt medzi vodou a vzduchom (vzdušná vlhkosť sa pri kontakte s výrazne chladným povrchom výmenníka klimatizácie zráža a vzniká kvapalina – kondenzát. Táto premena prebieha v klimatizácii nevyhnutne a predstavuje trvalú stratu energie v rozmedzí 20 – 30%.).
Z konštrukčného hľadiska sú rúrky umiestnené v strope niekoľkými spôsobmi: Mokrý proces – podobne ako pri podlahovom vykurovaní, sú rúrky pre stropné chladenie omietnuté tenkou vrstvou omietky. Tento spôsob stropného chladenia sa využíva najmä pri novostavbách, kde je dopredu možné navrhnúť distribučný systém.
Sadrokartónové dosky – rúrky sú zapustené vo vyfrézovaných drážkach sadrokartónu. Tento spôsob stropného chladenia sa používa pri novostavbách aj rekonštrukciách, kde sa využíva systém sadrokartónových podhľadov. Priestor medzi doskami a základným stropom umožňuje jednoduchú a praktickú inštaláciu všetkých rozvodov vrátane kabeláže, osvetlenia a pod..
Kazetový strop – systém pozostáva z perforovaných plechov (kaziet), na ktorých sú upevnené rúrky. Rovnako ako pri sadrokartónových stropoch z pohľadového priestoru – miestnosti nie sú viditeľné. Využitie je najmä v priemyselných budovách, kanceláriách a pod., nakoľko kazetové stropy je možné kedykoľvek vyklopiť. Zdroj chladu – prívod studenej vody – je možné riešiť buď chladiacim zariadením (tepelné čerpadlo) alebo využívaním studňovej vody. Tepelné čerpadlo pripravuje požadovanú teplotu vody priamo na výstupe z čerpadla do systému. Pri využívaní studňovej vody sa voda zo studne čerpá prostredníctvom studňového čerpadla, prechádza filtrom a výmenníkom, ktorý ochladzuje vodu pre systém chladiacich rúrok. Teplota vody v studni je cca 10 – 12 ºC. Požadovaná teplota chladiacej kvapaliny sa dosiahne primiešaním teplej vody (z kotla, solárneho systému a pod.).
Výhody stropného chladenia: rovnomerný spôsob odvádzania tepla a rozloženie teplôt v miestnosti, nakoľko účinná chladiaca plocha pokrýva celý strop.
menšie víreniu prachu a nedochádza ani k negatívnemu prúdeniu chladného vzduchu.
žiadny hluk – vodu prúdiacu v systéme rúrok nie je počuť.
užívateľské výhody, jednoduchá, takmer bez údržbová prevádzka 
nižšie prevádzkové náklady,
estetické hľadisko – „neviditeľný systém“. Nevýhody stropného chladenia: Inštalácia stropného chladenia však vyžaduje rekonštrukciu stropu, čo môže predstavovať komplikácie pri aplikácii v už jestvujúcich stavbách.  
Napíšte nám
Ohodnoťte nás