Ciele a vízia

spolupráca

1. Zákazníci UNIVENTA sú a zostávajú súčasťou všetkého, čo robíme

Našu minulosť, ako aj budúcnosť tvoríme už viac ako 30 rokov. Najdôležitejším atribútom je snaha vnímať požiadavky nášho zákazníka a nájsť optimálne riešenie jeho predstáv. Neustále, dnes, ale aj zajtra chceme venovať našu pozornosť zákazníkovi tak, aby sa práve zákazník stal zmyslom našej práce. Vysoká kvalita dodávaných produktov a služieb sú pre nás samozrejmosťou.

2. Zoskupenie UNIVENTA je dynamickým faktorom a hybnou silou spoločného úspechu

Vážime si vlastných zamestnancov a naše uznanie patrí rovnako všetkým spolupracujúcim partnerom. Vyvíjame úsilie o podnetnú motiváciu zamestnancov, spolupracujúcich osôb, nabádame na tímové nadšenie a usilujeme o konštruktívne postupy založené na prepracovanom marketingu. Zamestnanci ako jediní trvalo prispievajú k perspektívnemu rastu, zvyšovaniu hodnôt a sú dlhodobým prínosom pre rozvoj prosperity a dobrého mena spoločnosti.

3. Naším cieľom je celoslovenské pôsobenie a presadenie značky UNIVENTA aj v zahraničí

Víziou spoločnosti je zaradiť sa medzi významných dodávateľov v oblasti vykurovacej techniky na Slovensku, ale aj v zahraničí. Cieľ „ byť bližšie k zákazníkom “ spočíva vo vytvorení jednotlivých regionálnych pobočiek schopných poskytnúť riešenia a zabezpečiť distribúciu tovaru. Tento systém pokrýva organizačné, systémové a logistické zabezpečenie v rámci celého zoskupenia UNIVENTA a poskytuje zákazníkom úžitok a hodnoty z prvej ruky. Zoskupenie si plne uvedomuje, že úspech spoločnosti, nie je len otázkou šťastia jednotlivca, ale predovšetkým snahou poskytovať hodnotu a zdokonaľovať samých seba.

4. UNIVENTA – synonymum progresívnych a najúspornejších vykurovacích systémov

Využívanie alternatívnych zdrojov, energetické znižovanie náročnosti a spoľahlivosť systému sú najčastejšie požiadavky dnešného zákazníka. Informácie celej siete zoskupenia UNIVENTA prispievajú k poznaniu súčasnému stavu vykurovacej techniky a implementácii technológii v našich realizáciách. Sme si vedomí, že uspokojením týchto potrieb zabezpečíme spokojnosť našich zákazníkov.

Napíšte nám
Ohodnoťte nás