Stropní chlazení

Stropní chlazení
Stropní chlazení Stropní chlazení Stropní chlazení Stropní chlazení Stropní chlazení

Popis systému

Nikdy nebylo plošné stropní chlazení tak efektivní! Novinkou patentovaný systém stropního chlazení DELGADO, který nabízí nejen vysoký výkon, ale i jednoduchou montáž

UNIVENTA nabízí nadstandartní chladící výkon až 75 W/m2 při tepelném sppádu 16/22/26 (výkon závisí od konstrukce stropu a teploty chladícího média).

Systém stropního chlazení pracuje na principu sdílení tepla prostřednictvím velkoplošné aktivní plochy.

Nedochází tak k nepříjemnému proudění vzduchu jako při klasické klimatizaci. Lidé tak pociťují větší komfort a vyhnou se zdravotním problémům spojených s nepříjemným průvanem. Systém najde uplatnění ve všech typech budov a dokáže vytvořit příjemné prostředí. Principem stropního chlazení je ochlazení stropu na přibližně 18 °C. Chladicí a tepelné registry obsahují trubky UNIVENTA COOLING, kterými proudí voda o teplotě na přívodu 16 °C a na zpátečce 18 – 20 °C, která velmi rovnoměrně ochlazuje, případě vytápí prostor (nedochází k citelnému pohybu vzduchu).

Pro zajištění dosta tečného výkonu a ideální tepelné pohody by měla být pokryta co největší plocha stropu. Stropní chlazení nechladí místnosti prostřednictvím proudícího vzduchu, ale odvádí teplo prostřednictvím chladící vody. Mimo vnitřních zátěží, které jsou způsobeny osobami a zařízeními prostoru má značný vliv dopadající sluneč ní záření prostupující do prostoru přes okna. V tomto případě se doporučují různé formy zastínění, jako jsou venkovní žaluzie, pasivní stínění atd.

 

 

 

Systém DELGADO pro kovové podhledy (plné nebo akustické)

Systém se skládá z tenkých chladících registrů DELGADO, které jsou umístěné v kovových podhledových
kazetách. Registry DELOGADO se vyrábějí na míru dle specifikace projektu. Chladící výkon je až 75 W/m2

Delgado pre kovove stropy

Systém DELGADO pro sádrokartonové stropy (plné nebo akustické)

Systém se skládá z tenkých chladících registrů DELGADO, které leží na sádrokartonových deskách a nabízí
jednoduchou a bezpečnou montáž. Pro zajištění maximálního výkonu se používají sádrokartonové desky
se zvýšenou tepelnou vodivostí (s obsahem grafitu). Systém pro upevnění využívá standardní kovovou konstrukci
určenou pro sádrokartonové stropy, využívající CD a UD kovové profily. Registry DELGADO se vyrábějí
na míru dle specifikace projektu. Chladící výkon je až 70 W/m2

Delgado pre sadrokartonové stropy

Aktivní sádrokartonové desky

Chladící trubky jsou uložené v drážkách sádrokartonu. Jednotlivé aktivní chladící desky se vyrábí na míru dle
specifikace projektu. Aktivní sádrokartonové desky se instalují na standardní kovovou konstrukci určenou
pro snížené stropy, využívající CD a UD profily. Chladící výkon je až 60 W/m2

Aktivne sadrokartonove dosky

Podomítkový systém

Chladící trubky jsou uložené v omítce stropu. Používají se v kombinaci s jádrovou nebo sádrovou omítkou
v tloušťce 10 - 20 mm. Chladící registry se tvoří ukládáním trubky do lišt přímo při montáži. Chladící výkon je
až 70 W/m2 v závislosti na rozteči a použité omítkové směsi.

Podomietkovy system stropneho chladenia

 

Podrobnou dokumentaci najdete zde

Stropní chlazení je možné použít do kazetových stropů, akustických panelů, jako aktivní chladící sádrokartonové
desky připevněné ke standardní kovové konstrukci určené pro snížené stropy nebo jako systém
chladícího registru pod omítku. Neexistuje téměř žádné omezení použití chladicích ploch, což poskytuje
architektům a projektantům otevřené možnosti.
Oblasti použití:
• rodinné domy, běžné i luxusní bytové prostory
• kancelářské prostory, výrobní prostory haly
• hygienicky čisté prostory ve zdravotnictví
• obchodní domy a veřejné budovy
• odbavovací prostory na letištích
• objekty s vysokou tepelnou zátěží
• prostory s vyššími akustickými požadavky
• prostory s vyššími požárními nároky

Při návrhu je třeba brát ohled na teplotu rosného bodu, při kterém může dojít k rosení stropu. Pro dosažení
maximálního chladícího výkonu s ohledem na možné riziko kondenzace se doporučuje tepelný spád chladící
vody 16/19°C.

Veličiny které zvyšují riziko tvorby rosného bodu:

• teplota vstupní vody menší než 16 °C
• zvýšená vlhkost v prostoru (vaření, více osob v prostoru a pod.,)
• výrazné rozdíly mezi vlhkostí přiváděného vzduchu a vlhkostí v prostoru
• nedostatečné odvlhčení čerstvého vzduchu přiváděného do místnosti
Pro zabránění kondenzace chladícího systému je nutné instalovat čidla rosného bodu.

Základní doporučení pro návrh systému

• k zabránění tvoření kondenzátu, musí být strop dimenzovaný tak, aby teplota vstupní vody byla vždy nad
teplotou rosného bodu
• potřebná výška podhledové konstrukce u systému sádrokartonových a kazetových stropů je 6 - 20 cm
• v případě systému chladicího stropu na omítku, je doporučená celková tloušťka omítky 2 cm
• optimální délka okruhu s trubkou ø8x1mm je 20 - 40 m
• optimální velikost aktivní chladicí plochy na jednu větev rozvodné trubky ø16x2 mm je 10-15 m2
• na rozdělovač lze připojit až 15 chladících větví
• každá větev musí být vybavena regulačním ventilem s termopohonem
• čidlo rosného bodu musí být umístěno v každé místnosti na přívodním potrubí
• doporučuje se zajistit větrání upraveným vzduchem
• při využití systému pro vytápění se doporučuje použití izolačního materiálu tloušťky 3 - 5 cm nad chladicí
registry.
• při vytápění stropním systémem je teplota topné vody omezena na 45 °C.
• systém je možné plnit pitnou vodou bez mechanických nečistot
• dilatace chladicích/topných stropů je třeba navrhnout a realizovat dle technických podkladů a doporučení
výrobců omítkových směsí a sádrokartonových desek.

Napište nám
Ohodnoťte nás