Podlahové vytápění

Podlahové vytápění
Podlahové vytápění Podlahové vytápění Podlahové vytápění Podlahové vytápění Podlahové vytápění

Popis systému

Podlahové vytápění patří mezi sálavé způsoby topení. Podíl sálavé složky vůči konvekční na celkovém přenose tepla z vytápěné plochy je 55 % : 45 %. Od klasického konvekčního způsobu vytápění(radiátory, konvektory a pod.) se podlahové topení odlišuje způsobem přenosu tepla a tepelnými poměry v místnosti.

Při konvekčním vytápění odvádí topné těleso teplo okolnímu vzduchu, který následně odevzdává teplo stěnám. Typickým projevem tohoto způsobu je fakt, že teplota vzduchu v místnosti je vyšší, jako je teplota stěn. V místnostech vzniká charakteristické proudění vzduchu (zvýšená prašnost) a velký rozdíl teplot vzduchu pod stropem a u podlahy.

Podlahové vytápění je na rozdíl od konvekčního, charakteristické rovnoměrným rozložením teploty a podstatně menším prouděním vzduchu (nižší prašnost). Vlivem sálavé složky dochází k ohřívání stěn, obklopujících vytápěnou místnost. Od stěn se ohřívá okolní vzduch. Optimálně je zachovalá relativní vlhkost vzduchu, což příznivě působí na dýchací cesty. Specifický výkon podlahového topení je krom jiných vlivů závislý i na těplotě podlahy. Povrchová teplota podlahy musí být poměrně nízká, 25 °C až 35 °C, aby nebyla překročená higienická norma. Teplota média je maximálně 50°C, což zařazuje podlahové topení mezi nízkoteplotní systémy topení, vhodné pro kombinaci např. s tepelnými čerpadly.

Za ideální způsob vytápění se považuje s takovým rozložením teplot, při kterém je teplota vzduchu ve výšce hlavy o cca 2 až 3 °C nižší, jako u noh. Tomuto požadavku se nejvíce přibližuje právě teplovodní podlahové topení. Navíc snížení teploty o 2 až 3 °C znamená úsporu energie potřebné k vytápění o 12 % až 18%.

Použití teplovodního podlahového topení není omezené. Jedinou podmínkou je pokrytí tepelných ztrát vytápěného objektu bez toho, aby byla překročená maximální přípustná teplota nášlapné vrstvy.

Možnosti použití:

 • rodinné domy
 • společenské budovy
 • sociální zařízení
 • bazény
 • vytápění historických budov
 • vytápění kostelů
 • rozmrazování chodníků a příjezdových cest
 • podpora biologického růstu rostlin
 • hřiště, sportovní haly, tenisové kurty

Pro cenovou nabídku se obraďte na obchodního manažera zde

Výhody podlahového topení:

 • Možnost použití systému na výhodnější zdroj energie (tepelné čerpadlo, solární kolektory,...)
 • Vytvoření příjemného a zdravého prostředí
 • nízká energetická náročnost
 • snížení provozních nákladů
 • optické rozšíření prostoru
 • přirozený obsah vlhkosti vzduchu
 • snížení výření prachu
 • ekonomické vyhřívání vysokých prostor
 • ideální pohoda a možnost regulace jednotlivých místností
 • vysoká životnost
 • samoregulační schopnost
 • možnost použití i k chlazení

Pro cenovou nabídku se obraďte na obchodního manažera zde

 

 

rúrky NOXY

POTRUBÍ Z POLYBUTYLÉNU

Základem podlahového topení je špičková trubka NOXY s jádrem z polybutylenu, která je dokonale flexibilní.Trubka obsahuje 100% kyslíkovou bariéru z hliníku. Použitím tohoto potrubí je systém dokonale chráněn proti difuzi kyslíku. Speciální konstrukce zaručuje vysokou mechanickou odolnost.

 

 • originální polybutylen PB 4135
 • homogení jádro
 • polyesterové vystužení
 • 100% kyslíková bariéra

 

POTRUBÍ PE-RT

Potrubí z tepelně odolného polyetylenu jsou vhodné pro podlahové topení.

 • jadro z PE-RT
 • kyslíková bariéra z EVOH

 

Záruka na trubky NOXY 17x2,5 mm - 25 let - záruční list

Záruka na trubku ALU-NOXY 16x2,2 mm - 25 let - záruční list

Záruka trubku VARIA-NOXY a FLEXI-NOX PE-RT - 10 let - záruční list

rozdělovač

rozdělovač univenta

Rozdělovač UNIVENTA je určen pro použití v systémech vytápění a chlazení.Je sestaven z jednotlivých segmentů, umožňující operativní úpravu počtu okruhů. Těleso rozdělovače je vyrobeno z tepelně stabilního plastu PA vyztuženého skelnými vlákny, zajišťující vysokou odolnost a dlouhou životnost. Pro běžné aplikace topení a chlazení je rozdělovač vybaven na přívodu termostatickým ventilem, s ručním ovládáním a možností osazení termopohonu, a na zpátečce regulačním průtokoměrem. Zakázkově je možné rozdělovač osadit jinými regulačními prvky a vybavením, jako jsou: uzavíratelná a regulační šroubenmí, teploměry na vstupu a výstupu, tlakoměry atd. Pro napojení jednotlivých větví je rozdělovač vybaven vnějším závitem s EUROKONUS 3/4“ nebo násuvným přechodem v rozměru 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18 a 20 mm.

Rozdělovač UNIVENTA Fittings
Je vybaven vnějšími závity s EUROKONUS 3/4“, napojení větví je realizováno prostřednictvím kompatibilního svorného šroubení.

Rozdělovač UNIVENTA Push
Je vybaven násuvnými přechody v rozměru 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18 a 20 mm. Vhodný pro trubky z PE-RT, PB,
PEX a PP, není vhodný pro trubky kombinované s hliníkovou fólií. Při montáži je nutné vyztužit trubku opěrným
pouzdrem příslušného rozměru a konec trubky namazat speciálním tukem (kat.č. 991120).

Napište nám
Ohodnoťte nás