Cíle a vize

spolupráca

1. Zákazníci UNIVENTA jsou a zůstávají součástí všeho, co děláme

Naši minulost, tak i budoucnost tvoříme již více než 30 let. Nejdůležitějším atributem je snaha vnímat požadavky našeho zákazníka a najít optimální řešení jeho představ. Neustále, dnes, ale i zítra chceme věnovat naši pozornost zákazníkovi tak, aby se právě zákazník stal smyslem naší práce. Vysoká kvalita dodávaných produktů a služeb jsou pro nás samozřejmostí.

2. Seskupení UNIVENTA je dynamickým faktorem a hybnou silou společného úspěchu

Vážíme si vlastních zaměstnanců a naše uznání patří rovněž všem spolupracujícím partnerům. Vyvíjíme úsilí o podnětnou motivaci zaměstnanců, spolupracujících osob, nabádáme na týmové nadšení a usilujeme o konstruktivní postupy založené na propracovaném marketingu. Zaměstnanci jako jediní trvale přispívají k perspektivnímu růstu, zvyšování hodnot a jsou dlouhodobým přínosem pro rozvoj prosperity a dobrého jména společnosti.

3. Naším cílem je celoslovenské působení a prosazení značky UNIVENTA iv zahraničí

Vizí společnosti je zařadit se mezi významné dodavatele v oblasti vytápěcí techniky V Čechách a na Slovensku, ale i v zahraničí. Cíl „být blíže k zákazníkům“ spočívá ve vytvoření jednotlivých regionálních poboček schopných poskytnout řešení a zajistit distribuci zboží. Tento systém pokrývá organizační, systémová a logistické zabezpečení v rámci celého seskupení UNIVENTA a poskytuje zákazníkům užitek a hodnoty z první ruky. Seskupení si plně uvědomuje, že úspěch společnosti, není jen otázkou štěstí jednotlivce, ale především snahou poskytovat hodnotu a zdokonalovat sebe sama.

4. UNIVENTA – synonymum progresivních a nejúspornějších topných systémů

Využívání alternativních zdrojů, energetické snižování náročnosti a spolehlivost systému jsou nejčastější požadavky dnešního zákazníka. Informace celé sítě seskupení UNIVENTA přispívají k poznání současnému stavu topné techniky a implementaci technologii v našich realizacích. Jsme si vědomi, že uspokojením těchto potřeb zabezpečíme spokojenost našich zákazníků.

Napište nám
Ohodnoťte nás